Tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: Công ty TNHH Tiến Phát Phú Yên
Địa chỉ: 8B Trần Bình Trọng, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) - Chi nhánh tỉnh Phú Yên.
Số Tài khoản: 0751 00 2345679